NÁKLADY POD KONTROLOU

Späť na články
/

13. decembra 2022

úsporné bývanie Panorama, šetrenie nákladov

Nie je výnimkou, že v súčasnosti aj investorské spoločnosti pri realizácii bytových projektov čoraz častejšie využívajú nové technológie, ktoré definujú celkový koncept  ale aj konečnú podobu celého projektu. Reagujú na aktuálnu situáciu na trhu s energiami aj dlhodobé trendy vo výstavbe rezidenčných nehnuteľností.

Novostavby by tak mali byť energeticky efektívne, pomerne samostatné, vykurovanie by malo byť zaistené efektívnym tepelným zdrojom.

Cenu energií nevieme ovplyvniť, zato ich úsporu Áno

Na budúcich rezidentov novostavieb bytových projektov tak bude čakať naozaj nízko-nákladové bývanie. Pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody budú zvolené úspornejšie a pre životné prostredie šetrnejšie riešenia. V rámci stavby sa o pohodu v interiéri postarajú napríklad tepelné čerpadlo zaručujúce nezávislosť od fosílnych palív, rekuperácia znižujúca tepelné straty pri vetraní, smart riešenia, LED svietidlá alebo externé žalúzie. Keďže ceny energii neustále zdražujú možno pri použití uvedených technológii s určitosťou očakávať i nemalú finančnú úsporu. Už pri aktuálnych cenách energií vychádzajú náklady na teplo o 50 % nižšie, pričom vzhľadom na predpokladaný vývoj by mali byť rozdiely ešte výraznejšie.

Technické prednosti novostavieb

Samozrejme, ako významný faktor pri spotrebe energií figuruje kvalita stavebno-technického konceptu stavby. Z tohto dôvodu je potrebné klásť vyšší dôraz na obvodové konštrukcie a ich dostatočné zateplenie. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať prestrešeniu. Použitie plochých vegetačných striech neplní zďaleka len estetickú funkciu, ale najmä zamedzuje únikom tepla či naopak nadmernému prehrievaniu v letných mesiacoch.  Zároveň prispieva k vytváraniu príjemnejšej mikroklímy v okolí bytových domov.

SMART riešenia súčasťou bytu

V bytových jednotkách sa realizujú inteligentné elektroinštalácie, ktoré sú už vcelku bežnou súčasťou dnešných novostavieb a prinášajú zážitok tzv. SMART bývania. Obyvatelia majú prostredníctvom mobilnej aplikácie jednoduchý dosah na nastavenie príjemných podmienok v interiéri, ovládať môžu teplotu alebo polohu žalúzií, pričom ako nezanedbateľnú prednosť treba spomenúť aj lepšiu kontrolu nad spotrebou energií.  

Bezproblémové parkovanie a elektromobilita

Parkovacie kapacity doplnené nabíjačkami pre elektromobily budú dostupné čoraz častejšie už priamo v projektoch bytových domov, odzrkadľujú tak nové trendy v automobilovom priemysle a prispievajú k zvýšeniu samotného komfortu bývania.

„Jedným z investorov, ktorý využívajú spomínané riešenia je aj spoločnosť ODEKO a ich projekt Panorama Žilina, ktorý by sa mal v existujúcom prostredí pozitívne prezentovať decentnou súčasnou architektúrou s úsporným výberom elegantných výrazových prostriedkov. Popri príjemnom dizajne ponúka aj dotiahnutý stavebno-technický koncept.“

zdroj Bytterm
01_CESTA

VYBERTE SI
Z PONUKY BYTov

bytovka