Projekcia bytového domu Panorama

Späť na články
/

9. decembra 2021

Architektonický návrh bytového domu sa svojou architektúrou začleňuje do okolitej krajiny. Návrh je charakteristický príjemnou mierkou štyroch nadzemných podlaží a piatym ustúpeným podlažím, ktoré ponúka veľkorysé terasy. Bytový dom ponúka aj záhrady, slnečné balkóny a terasy s výhľadom na okolitú prírodu.

Najdôležitejšie faktory, z ktorých sme v rámci projekcie bytového domu Panorama vychádzali boli: lokalita, presvetlenie interiérov, dôraz na dosiahnutie vysokej energetickej triedy A0, zabezpečenie maximálnej funkčnosti priestoru a zelené riešenia s vysokým indexom zazelenenia.

Ing. Arch. Angelika Majerníková, hlavný projektant

Architektúra projektu Panorama kladie dôraz na potreby moderného bývania.

Založenie je navrhnuté na pilótach a základovej doske. Nosný systém objektu je tvorený kombináciou monolitického železobetónu v kombinácii s keramickým murivom. Obvodovú stenu hrúbky 450 mm tvorí železobetón hrúbky 200 mm a tepelná izolácia 200 mm a keramické tvárnice hrúbky 300 mm a tepelná izolácia hrúbky 150 mm.

Index zazelenia dosahuje v Panorame nadštadardné hodnoty s podielom zelene až do výšky 65%.

01_CESTA

VYBERTE SI
Z PONUKY BYTov

bytovka