Výstavba zahájená

Späť na články
/

27. apríla 2023

Po nespočetných hodinách príprav sa projekt spoločnosti ODEKO posunul do ďalšej fázy. V mesiaci apríl sa začalo s prekládkami inžinierskych sietí, čím sa oficiálne zahájila výstavba projektu Panoráma Žilina.

V priestore nad Hôreckou cestou vyrastie bytový dom s 41 modernými bytmi, podzemným parkoviskom a krásnymi výhľadmi. S dokončením sa počíta v lete 2024, kedy by sa už mohli do bytov sťahovať prví majitelia.

01_CESTA

VYBERTE SI
Z PONUKY BYTov

bytovka